Scheiden met jonge kinderen

Hebben jullie  jonge kinderen dan vereisen zij in de eerste plaats aandacht. Als partners gaan jullie uit elkaar, als ouders blijven jullie samen verantwoordelijk voor de zorg en de opvoeding van jullie kinderen. Je kinderen hebben gewoon twee ouders nodig om zich veilig en beschermd te voelen, om na te doen, om van te leren, om trots op te zijn, om zich tegen af te zetten, om van te houden.

Het is van belang om samen goed na te denken over een ouderschapsplan dat 100% past bij jullie kinderen en dat met hen meegroeit. Verschillende leeftijden vragen om verschillende afspraken. Verschillende karaktertjes ook. Regelmatig overleg over de gang van zaken en eventuele aanpassingen van de afspraken is vereist. Als je daar zelf niet uitkomt kunnen we je hierbij helpen.

Heel belangrijk is ook dat je zoveel mogelijk één lijn trekt op essentiële onderdelen van de opvoeding. En dat je elkaar niet afvalt of zwart maakt in het contact met je kinderen. En dat je je uiterste best doet om onderlinge ruzies in het bijzijn van de kinderen te voorkomen.
Breng je kinderen niet in een loyaliteitsconflict. Gun hen hun beide ouders.

Ook financieel ligt er een prioriteit bij de kinderen: hoe kan worden gewaarborgd dat zij ondanks de scheiding vooral kind kunnen blijven en zoveel mogelijk van een onbezorgde jeugd kunnen genieten. En dat jullie kinderen niet belemmerd worden in hun ontwikkeling.

Dit soort situaties vragen om bijzondere expertise van jullie scheidingsbegeleider. Bij DBCM leveren we ook op dit gebied maatwerk. We hebben alle specialistische kennis in huis, of indien nodig in ons directe netwerk, om de situatie voor de kinderen zo goed mogelijk houden. 
Zo spreken we als dat nodig of prettig is (en uiteraard alleen met jullie toestemming) met de kinderen, of kunnen we met jullie meedenken over de rol die anderen met wie de kinderen heel vertrouwd zijn, zoals familieleden of de juf op school, kunnen spelen.

En tot slot kunnen we indien wenselijk ondersteuning bieden met het programma 'Zandkastelen'. Dit is een preventief en kortdurend programma dat als doel heeft om problemen voor kinderen én hun ouders bij de scheiding te verminderen en de verwerking van de scheiding op gang te brengen. Er wordt gewerkt met kinderen in groepen van dezelfde leeftijd en ook de ouders worden bij het programma betrokken.

Lees hier verder over de gevolgen voor kinderen.
 

Lees hier hoe de begeleiding van jullie scheiding bij DBCM in z'n werk gaat.
 
Terug naar scheidingsbegeleiding


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5891976
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


"Mama, mag ik ook van papa houden?"