Spelregels
We hanteren bij DBCM de gedragscode van de Stichting certificering Scheidingsbegeleiding (ScS), gevestigd te Papendrecht. Dit betekent dat we met een begeleidingsovereenkomst werken die door alle partijen bij aanvang van het traject wordt ondertekend. Hierin wordt onder meer vastgelegd:

  • de vrijwilligheid van de partijen tot deelname aan de begeleiding
  • de geheimhouding van hetgeen over tafel komt, zowel mondeling als schriftelijk
  • het vastleggen van het resultaat van de begeleiding in een convenant
  • het klachtenrecht van cliënten

 

Duur en kosten van het begeleidingstraject
Elk begeleidingstraject is anders, omdat de betrokkenen en hun situatie uniek zijn. Gemiddeld genomen is de doorlooptijd van de begeleiding twee tot drie maanden. De tijd die de scheidingsspecialist besteedt is afhankelijk van de complexiteit van de zaak: zijn er minderjarige kinderen, is er een eigen huis en wellicht een eigen bedrijf? Ook de mate waarin cliënten constructief meewerken aan het resultaat is van belang voor de kosten. Na het informatiegesprek ontvangt u een kostenopgave op maat.

Na het indienen van het gezamenlijk verzoek duurt de procedure bij de Rechtbank nog ongeveer vier weken. Na vastlegging van de beschikking bij de Burgerlijke stand is de scheiding formeel een feit.

Onze begeleiding is altijd maatwerk. Dat betekent dat we als daar behoefte aan bestaat, en onder voorwaarde dat ieder het ermee eens is, aanvullende wegen kunnen bewandelen, zoals het laten begeleiden van de kinderen door een gespecialiseerd kinderpsycholoog, het coachen van betrokkenen gedurende het scheidingsproces, of bijvoorbeeld het inwinnen van een hypotheekadvies.

Natraject
We kunnen in de periode na de scheiding contact onderhouden. Drie tot vier maanden na de scheiding  bieden we de mogelijkheid voor een kosteloos evaluatiegesprek waarin we nagaan of de afspraken zoals gemaakt in de praktijk goed werken of wellicht bijgesteld moeten worden.


Terug naar onze begeleiding


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5891976
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Samen scheiden voorkomt veel ellende!