Scheidingsbegeleiding
Samen goede afspraken maken


Scheiden is stress

Een scheiding is in verreweg de meeste gevallen een bijzonder stressvolle gebeurtenis. Het grijpt diep in in je hele bestaan.  De vertrouwde en veilige  omgeving van de relatie en eventueel het gezin vallen uit elkaar. Je zit vol met vragen als:
- wat betekent het voor de dagelijkse gang van zaken?
- wie gaat waar wonen? moet het huis worden verkocht?
- hoe verdelen we onze bezittingen?
- houd ik voldoende financiële middelen om rond te komen?
- red ik het überhaupt wel?
- hoe gaat zo'n scheiding in z'n werk? hoe komen we het hele scheidingsproces door?

En natuurlijk als er kinderen bij betrokken zijn:
- hoe vertel ik het hen? hoe houden ze zich? hebben ze hulp nodig?
- waar blijven ze?
- wie zorgt waarvoor? hoe organiseren we dat? 
- hoe doen we dat financieel?
- hoe houden we de schade voor de kinderen zo beperkt mogelijk?

Allemaal heel belangrijke vragen en dus dingen waar je goede afspraken over moet maken. En dat terwijl je heen en weer wordt geslingerd tussen allerlei emoties (Lees hier verder over die emotionele achtbaan).

Scheiden met goede begeleiding is van groot belang
Het is zaak om voldoende rust te vinden in de chaotische staat waarin je je bevindt, die vaak ook nog eens gepaard gaat met geruzie en gedoe. Rust die noodzakelijk is om goede afspraken te maken over de omgang met en de opvoeding van de kinderen, de financiën, de woning, de inboedel, eventuele testamenten, opgebouwde pensioenrechten, enz. Afspraken waar jullie je beiden in kunnen vinden en die je zorgen enigszins verminderen. 

Dat vereist specialistische kennis van veel verschillende zaken: hoe creëren we rust, hoe gaat de procedure om te scheiden precies in z’n werk, wat is wettelijk voorgeschreven, waarin kunnen eigen keuzes worden gemaakt, wat is fiscaal van belang, hoe kom je samen tot goed overleg en goede afspraken, hoe kom je deze ingewikkelde periode door als individu en als ouder, hoe beperk je de ‘vervolgschade’ voor je kinderen en voor jezelf?

DBCM Scheidingsbegeleiding 
Wij zien een scheiding niet als een ‘zaak’ die 'technisch' opgelost moet worden met een aantal kille berekeningen voor kinder- en partneralimentatie en de keuze uit een aantal standaardmodellen voor een omgangsregeling voor de kinderen. Wij leven ons in jullie situatie in, begrijpen de achtbaan van steeds wisselende emoties waar je in zit, dikwijls ieder in een andere fase. We nemen de tijd om het hele proces zorgvuldig te doorlopen, stap voor stap in een verantwoord tempo. Niet te snel als dat bijvoorbeeld voor één van beiden niet mogelijk is, en tegelijk knopen doorhakken waar dat kan.
Kortom: we leveren maatwerk en geheel op jullie situatie afgestemde begeleiding.

Zie: scheidingsbegeleiding bij DBCM

Zie ook: scheiden met jonge kinderen
Zie ook: scheiden voor 50+

Scheiden is afronden wat was én tegelijkertijd het voorbereiden van een nieuwe start

Uiteindelijk is het van belang om de scheiding bevredigend te kunnen afronden, zodat je  over een aantal jaren niet vol wrok op de periode samen en de scheiding terugkijkt en je er geen blijvend trauma aan overhoudt.  Er in goed overleg samen proberen uit te komen helpt wat dit betreft enorm. ‘Vechten’ met behulp van een advocaat voor ieder levert in het algemeen alleen maar verliezers op. Het is belangrijk om je eigen leven weer op te pakken en een nieuwe start te maken. Met schrammen misschien, maar niet met blijvende wonden. Als je de scheiding goed en met wederzijds respect afrondt, is er voor beiden licht aan het eind van de tunnel. Ook je kinderen zijn daar enorm bij gebaat.

Lees hier hoe de begeleiding van jullie scheiding concreet bij DBCM in z'n werk gaat.


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5895602
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Rust in de chaos!