Afspraken over het verdelen van pensioenen

De eventuele verdeling van de opgebouwde pensioenrechten vereist ook een goede afweging van de mogelijkheden afgestemd op jullie eigen ideeën en voorkeuren. De belangrijkste opties zijn:


a.     Betrokkenen kunnen besluiten tot verevening van het ouderdomspensioen (OP) volgens de wettelijke regeling. Beide ex-partners hebben recht op de helft van het pensioen dat in de huwelijkse periode is opgebouwd. Het deel dat vóór of na de huwelijkse periode is opgebouwd valt buiten de verdeling.
Ieder krijgt zijn deel apart uitbetaald door de Pensioenuitvoerder (mits deze binnen 24 maanden na de formele scheidingsdatum hierom schriftelijk is verzocht). De uitkering gaat in op het moment dat degene die het pensioen heeft opgebouwd met pensioen gaat.


Overigens kan ook gekozen worden voor een andere verdeling dan 50/50. Ook kan  gekozen worden voor een andere periode, bijvoorbeeld met inbegrip van de gehele periode voor het huwelijk, of vanaf het moment van samenwonen, of vanaf de geboorte van het eerste kind.


Bij verevening ontvangt degene die het pensioen heeft opgebouwd bij overlijden van de ex-partner weer zijn of haar volledige pensioen.
 

Het eventueel - namelijk afhankelijk van de specifieke pensioenregeling - opgebouwde nabestaandenpensioen (NP) wordt bij verevening niet verdeeld. De ‘andere’ partner blijft recht houden op het tot het moment van scheiden opgebouwde NP bij overlijden van degene die het pensioen heeft opgebouwd. Onder voorwaarden kan expliciet worden afgezien van NP ten gunste van toekomstige partners.
Dit moet dan duidelijk aan het pensioenfonds kenbaar worden gemaakt.

b.   
Men kan ook kiezen voor conversie (mits het pensioenfonds dit toestaat). In dat geval wordt het deel van het ouderdomspensioen van de ex-partner die het pensioen heeft opgebouwd samen met het bijzondere nabestaandenpensioen voorgoed omgezet in een eigen pensioen voor de ander. Dit gaat dan in op de datum dat die ander, de ‘verkrijger’, met pensioen gaat.

Bij conversie vervalt dus het nabestaandenpensioen voor de verkrijger bij overlijden van degene die het pensioen oorspronkelijk heeft opgebouwd. Het verhoogde ouderdomspensioen voor de verkrijger op de ‘eigen’ pensioendatum blijft daarentegen gehandhaafd.

Ook vervalt het recht op weer volledig ouderdomspensioen voor de ‘opbouwer’ bij overlijden van de ex-partner.


c.    
Het staat betrokkenen tenslotte vrij om geen gebruik te maken van de wettelijke regelingen. Zij dienen dan de toepasselijkheid van de wet uit te sluiten in het scheidingsconvenant.

Welke vorm is nu de beste?
Welke vorm ven pensioenverdeling het beste past bij jullie situatie is afhankelijk van veel factoren en daarmee dus maatwerk. Van belang kunnen zijn: de eigen voorkeuren, het leeftijdsverschil tussen jullie, of er sprake is van partneralimentatie waarvoor bijzonder nabestaandenpensioen een soort verzekering is, en tal van andere zaken. We helpen u graag een verantwoorde keuze te maken.

 

Naar: verdeling gemeenschappelijk vermogen

Naar: hoe om te gaan met een eigen huis?

Naar: kinderkosten/ kinderalimentatie
Naar: partneralimentatie

Terug naar: scheidingsbegeleiding bij DBCM

DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5891976
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Verevening, conversie of ieder z'n eigen pensioen?