De vermogensopstelling

Bij scheiden zullen jullie bezittingen en eventuele schulden moeten worden verdeeld. Als jullie in gemeenschap van goederen zijn getrouwd is dat wettelijk voorgeschreven: ieder de helft van alles. Bij huwelijkse voorwaarden of een samenlevingscontract gaat het om de verdeling van alle gemeenschappelijke zaken.

Wanneer er sprake is van een eigen woning is dat een belangrijke post in de vermogensopstelling.
Als jullie besluiten om te verkopen dan is de waarde van het huis eenvoudig vast te stellen: de verkoopprijs minus alle verkoopkosten en minus de hypotheekschuld. Zowel een positief saldo (overwaarde) als een negatieve waarde (restschuld) wordt fifty-fifty verdeeld.
Als een van beiden het huis overneemt zullen jullie zelf de waarde ervan moeten vaststellen. Hiervoor zijn allerlei bronnen, zoals de WOZ waarde - eventueel doorgetrokken met relevante prijsontwikkelingscijfers, verkoopprijzen van soortgelijke woningen in de buurt of een officiële taxatie.

Spaartegoeden op de bank, de waarde van beleggingen en van eventuele schulden zijn makkelijker te verdelen. Het is wel van belang een goede peildatum vast te stellen.

Spaarpolissen, lijfrentepolissen
en dergelijke kunnen soms eenvoudig worden gesplitst. Het kan ook financieel gunstiger zijn om ze aan een van beiden toe te delen, bijvoorbeeld als bij deling een ongunstige afkoopregeling geldt of als dit  ongunstige fiscale consequenties met zich meebrengt.

Bezittingen als auto, caravan, boot en ook bijvoorbeeld kostbare kunstvoorwerpen of verzamelingen kunnen niet worden gedeeld en moeten dus aan een van beiden worden toegewezen (of verkocht).
Datzelfde geldt voor de inboedel.

We leiden jullie door al deze zaken en beslissingen heen. Soms komen stellen er samen al helemaal of gedeeltelijk uit, soms doen we dat 'aan tafel' en helpen we om tot een goede verdeling te komen.

De uiteindelijke waardebepaling en verdeling leidt in het algemeen tot een verschil in waarde in wat de een toebedeeld krijgt en wat de ander. Door de helft van dit verschil financieel af te rekenen wordt de verdeling gelijk getrokken. Dit heet de uitkoopwaarde. Hoe en binnen welke termijn deze wordt betaald kan overigens onderling worden afgesproken.


Naar: hoe om te gaan met een eigen huis?

Naar: kinderkosten/ kinderalimentatie

Naar: partneralimentatie

Naar: verdeling pensioenrechten


Terug naar: scheidingsbegeleiding bij DBCM


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5891976
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Eerlijk delen volgens de wet met eigen invulling.