Nieuwe wet

Met ingang van 1 januari 2015 is de Wet hervorming kindregelingen in werking getreden. Hierdoor zijn de alleenstaande oudertoeslag in de bijstand, de alleenstaande ouderkorting en het fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie komen te vervallen. Daar staat tegenover dat het kindgebonden budget is verhoogd met maximaal € 3.050 bij een inkomen van de verzorgende ouder onder de € 19.767. Deze opslag noemt men de ‘alleenstaande ouderkop'.

Deze wijzigingen hebben gevolgen voor de hoogte van de alimentatie en kunnen een reden zijn om de alimentatie te wijzigen.

De hoogte van de alimentatie wordt in eerste instantie bepaald door de behoefte. In tweede instantie wordt gekeken of de alimentatieplichtige voldoende draagkracht heeft om de (behoefte aan) alimentatie te kunnen betalen. De alimentatie wordt dus nooit hoger dan de behoefte, of als de draagkracht lager is dan behoefte wordt de alimentatie niet hoger dan de draagkracht.

Het kindgebonden budget dat de verzorgende ouder ontvangt werd in eerste instantie in mindering gebracht op de behoefte van het kind. Door het met de alleenstaande ouderkop verhoogde kindgebonden budget werd dus een groot deel van de behoefte van het kind voldaan vanuit dit kindgebonden budget. Dit betekende dat de behoefte aan kinderalimentatie ten gevolge van deze wijzigingen lager werd. In bepaalde gevallen werd zelfs de volledige behoefte van het kind voldaan vanuit het kindgebonden budget. In oktober 2015 heeft de Hoge Raad bepaald dat het kindgebondenbudget incl. alleenstaande ouderkop wordt opgeteld bij het inkomen van de ontvanger, en dus niet langer in mindering gebracht wordt op de behoefte.

Naast de behoefte kan ook de draagkracht beïnvloed worden door de Wet hervorming kindregelingen. Door onder andere het wegvallen van fiscaal voordeel bij het betalen van kinderalimentatie kan de situatie zich voordoen dat de alimentatieplichtige maandelijks minder te besteden heeft.

De wet hervorming kindregelingen met de latere uitspraak van de Hoge Raad en de fiscale wijzigingen kunnen dus van invloed zijn op de hoogte van de kinderalimentatie en ook de partneralimentatie, wanneer de alimentatieplichtige naast kinderalimentatie ook partneralimentatie betaalt. Als een alimentatieplichtige meer of minder kinderalimentatie hoeft te betalen, kan het zo zijn dat hij of zij minder of meer financiële ruimte (draagkracht) overhoudt om een lagere of hogere partneralimentatie te betalen.

Terug naar: scheidingsbegeleiding bij DBCM


DBCM: van harte professioneel
 

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5891976
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Aanpassingen wetgeving kindregelingen.