Scheidingsbegeleiding bij DBCM
Samen, zorgvuldig en respectvol

Kennismaking
In een eerste informatief kennismakingsgesprek van drie kwartier tot een uur gaan we gezamenlijk na wat in jullie specifieke geval de belangrijkste zaken zijn om bij stil te staan en op welke gebieden jullie afspraken met elkaar moeten en willen maken. We geven nadere informatie over het begeleidingsproces en wat we jullie te bieden hebben. Dit informatiegesprek is vrijblijvend en kosteloos.
Zie ook: informatiegesprek

Informatie verzamelen
Na het tekenen van een begeleidingsovereenkomst starten we de begeleiding met een inventarisatie van alle informatie die relevant is met betrekking tot o.a. de formele samenlevingsvorm, eventuele kinderen, een eigen huis, ideeën over toekomstige huisvesting, het al dan niet gezamenlijk vermogen, de inkomsten, opgebouwde pensioenrechten, de inboedel, etc, etc.  

We kijken hierbij ook hoe ieder van jullie eraan toe is. We geven aandacht aan de fase waar ieder zich bevindt in het verwerkingsproces van de scheiding en aan de emoties die spelen. We dringen niets op. We streven naar een overlegsituatie waar ieder z'n ideeën, wensen en behoeften kwijt kan en mag.

Financiën

Op basis van de verzamelde informatie gaan we stap voor stap en met aandacht voor ieders emotionele staat door alle zaken die geregeld moeten worden. Dikwijls beginnen we daarbij met het uitzoeken van de financiën: 

 • We maken een financiële vermogensopstelling met als uitkomst een verdeling van alle bezittingen en schulden waar ieder vrede mee heeft (zie: vermogensverdeling).
 • Vervolgens maken we een vergelijking van het netto besteedbaar inkomen 'onder de streep' van ieder nà de scheiding. Op basis hiervan kan eventueel een partneralimentatieregeling overeengekomen worden (zie: partneralimentatie).
 • De huisvesting is hierbij een belangrijk punt. Is er sprake van een huurwoning of een koophuis? Wat zijn de huur- of hypotheeklasten en overige woonlasten? Blijft een van beiden wonen of wordt er verkocht? Is er bij een eigen huis sprake van overwaarde?
 • We gaan na òf en hoe jullie de eventuele pensioenrechten willen verdelen (zie: pensioenrechten).
 • En we kijken of er notariële aktes opgesteld of aangepast moeten worden, bijvoorbeeld testamenten of voor de overdracht van het huis op één naam .

Een apart onderwerp van bespreking is de huisvesting op korte en langere termijn. Zeker wanneer er sprake is van een eigen huis kunnen daar de nodige haken en ogen aan zitten.


De ervaring leert dat duidelijkheid over bovenstaande zaken rust oplevert bij de betrokkenen, je weet waar je aan toe bent wat betreft je toekomstige financiële situatie en huisvesting.

Minderjarige kinderen
In geval er kinderen zijn bespreken we in een of meer aparte gesprekken de situatie voor hen: 

 • hoe oud zijn ze, wat is hun aard?
 • hoe kun je ze het beste vertellen dat jullie gaan scheiden?
 • hoe reageren zij op de scheiding?
 • wat kan er worden gedaan om hen zoveel mogelijk te ontzien en gerust te stellen?
 • wat is een goede en haalbare omgangsregeling? is co-ouderschap een optie of past een andere regeling beter bij jullie situatie?
 • hoe kan omgegaan worden met de kinderkosten? is een gezamenlijke kinderrekening in jullie situatie een oplossing, of past kinderalimentatie voor de verzorgende ouder beter? (zie: kinderkosten/ kinderalimentatie).


We helpen jullie bij het maken van een ouderschapsplan waarin alle belangrijke uitgangspunten en afspraken m.b.t. de zorg en de opvoeding van de kinderen worden uitgewerkt (zie: ouderschapsplan).

Het scheidingsconvenant
Bij ieder punt zoeken we naar een gezamenlijke oplossing waar jullie beiden je in kunnen vinden en waarmee het belang van de kinderen is gebaat. Alle afspraken worden vastgelegd in een vaststellingsovereenkomst (het scheidingsconvenant) dat samen met het verzoekschrift tot scheiding via een advocaat naar de rechtbank wordt gestuurd.

In een verantwoord tempo
We nemen de tijd die nodig is om het proces in alle rust te doorlopen. Het gaat om belangrijke beslissingen en afspraken die van invloed zijn op de rest van je leven en dat van je kinderen. 

Lees hier verder over de duur en de kosten van een begeleidingstraject.DBCM: van harte professioneelVragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5895602
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Met elkaar naar win-win!