Module 'Klaar-de-lucht'
vanuit een herstelde werkrelatie samen verder

Dit traject ziet er als volgt uit:

  • Korte, eventueel telefonische intake met de opdrachtgever.
  • Gesprekken van ca. 1 uur met de betrokkenen afzonderlijk. Deze gesprekken zijn vertrouwelijk en dienen ter verheldering van de ontstane situatie.
  • Een gezamenlijk gesprek van maximaal 1,5 uur waarin we de denkbeelden, behoeften en belangen van betrokkenen in kaart brengen, ook in relatie tot het bedrijfsbelang.
  • Een gezamenlijk gesprek waarin we met wederzijds respect tot een werkbare oplossing komen die voor betrokkenen acceptabel is en past binnen de kaders van de organisatie.

Doel is om de werkrelatie zoveel mogelijk te herstellen en daarmee verdere samenwerking en een betere werksfeer te bevorderen.

'Klaar-de-lucht' is een kortlopend traject waarin ieder zich gehoord en serieus genomen voelt. Het heeft een positief effect op de werkverhoudingen, vermindert stress en de kans op uitval en legt een fundament voor een constructief vervolg.

De kosten bedragen € 950, exclusief btw.
In geval er wordt afgeweken van de standaard aanpak overleggen we vooraf een prijsopgave op maat.

Zie ook: mediation


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5895602
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Kill the monster while it is a baby!

Sluimerende conflicten leiden af en kosten onnodig energie.