Ouderschapsplan

Gehuwde ouders en geregistreerde partners met minderjarige kinderen en samenwonende ouders met gezamenlijk gezag zijn wettelijk verplicht een ouderschapsplan te maken voor de continuering van de zorg voor en de opvoeding van de kinderen. Zo'n plan moet tenminste afspraken bevatten over:

  • hoe de zorg en opvoeding wordt verdeeld en georganiseerd of hoe de omgang met de kinderen wordt geregeld (wanneer verblijven ze bij welke ouder),
  • hoe de ouders elkaar informeren over belangrijke zaken, zoals schoolkeuze, bij ziekte of ongeval, bij bijzondere gebeurtenissen, pesterijen, etc. en
  • hoe de kosten van de verzorging en opvoeding worden gedeeld.

Uiteraard kunnen ook allerlei andere afspraken m.b.t. de zorg en de opvoeding in het ouderschapsplan worden opgenomen, zodat het de visie en opvattingen van jullie als ouders weerspiegelt. Wij adviseren daarbij altijd om het plan met de leeftijd van de kinderen mee te laten groeien, dus om op gezette tijden opnieuw met elkaar te overleggen welke afspraken aangepast of toegevoegd moeten worden. Op die manier kan het jullie ook ondersteunen in de ouderrol.

De kinderen dienen leeftijdsadequaat betrokken te worden bij het ouderschapsplan. Naarmate ze ouder zijn kunnen ze over meer onderwerpen worden gehoord en kunnen jullie hun mening en wensen meenemen in de afspraken. Jullie als ouders beslissen uiteindelijk hoe jullie de zorg en opvoeding samen organiseren en continueren.

Het ouderschapsplan maakt deel uit van het convenant en moet dan ook samen met het gezamenlijk verzoek tot ontbinding van de relatie naar de rechtbank worden gestuurd. De rechter toetst het plan.

Naar: kinderkosten/ kinderalimentatie
Naar: partneralimentatie

Terug naar: scheidingsbegeleiding bij DBCM
 


DBCM: van harte professioneel

Vragen?
Bel of mail ons!

Telefoon: 071 - 5891976
E-mail: info@dbcm.nl

Of vul het contactformulier in.

 


Als partners uit elkaar, als ouders samen verantwoordelijk!